BEAT2PHONE.COM VERKKOKAUPAN TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §.

REKISTERINPITÄJÄ

VitalSignum Oy (Y-tunnus: 2724108-2)
Kuortaneenkatu 2
00510 Helsinki
Finland

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Veli-Heikki Saari
veli-heikki.saari@vitalsignum.com
GSM +358400406273
REKISTERIN NIMI

VitalSignum Oy:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin tarkoitus on VitalSignum Oy:n verkkokauppa Beat2Phone.com asiakkuuden hallinta sekä tuotetakuutietojen ylläpito. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen ja tuotevalikoiman kehittämiseen, laskutukseen sekä asiakkaille tiedottamiseen. Tietoja voidaan käyttää asiakkaan suostumuksella myös markkinointiin, mainontaan, suoramarkkinointiin ja mainonnan kohdistamiseen asiakkaalle. Asiakas voi kieltää suoramarkkinoinnin.

VitalSignum Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään VitalSignum Oy:n verkkokauppa Beat2Phone.comin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN SISÄLTÖ

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Yrityksen nimi
  • Laskutusosoite
  • Toimitusosoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Maksutavat
  • Toimitustiedot
  • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot. Lisäksi käytetään julkisia tietolähteitä kuten Suomen Postin ja Väestörekisterikeskuksen osoitepalvelua

TIETOJEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti VitalSignum Oy:n ulkopuolelle tai EU:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää VitalSignum Oy:n myöntämää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Asiaton pääsy rekisteriin on estetty tehokkaalla fyysisellä ja teknisellä suojauksella.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietolain mukaisella tavalla hänestä säilytettävät tiedot. Tiedot saa rekisteristä kerran vuodessa maksutta kirjallisella VitalSignum Oy:n toimistoon toimitetulla pyynnöllä. Pyyntö tulee suorittaa VitalSignum Oy:n toimistoon toimitetulla kirjallisella pyynnöllä. Pyynnön tulee sisältää pyynnön suorittajan yksilöintitiedot sekä pyynnön tekijän omakätinen allekirjoitus. Pyynnön käsittelyn jälkeen tiedot toimitetaan erikseen sovitulla tavalla.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee suorittaa VitalSignum Oy:n toimistoon toimitetulla kirjallisella pyynnöllä. Pyynnön tulee sisältää pyynnön suorittajan yksilöintitiedot sekä pyynnön tekijän omakätinen allekirjoitus.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietoja käyttäminen markkinointiin, mainontaan, suoramarkkinointiin ja mainonnan kohdistamiseen asiakkaalle. VitalSignum Oy:n lähettämän uutiskirjeen voi peruuttaa sähköpostin lopussa olevasta peruutuslinkistä.